És un projecte de voluntariat educatiu, adreçat a ajudar a joves amb capacitats per aconseguir l’objectiu d’accedir a estudis universitaris https://www.educar.cat

Som un grup de professionals de l’àmbit educatiu que, de manera voluntària i gratuïta, assumim el compromís d’acompanyar i ajudar estudiants amb dificultats alienes a les capacitats acadèmiques a arribar a la universitat.

Al grup hi ha docents de diverses matèries curriculars amb coneixements i experiència educativa, disposats a subministrar a l’alumnat que participa en el projecte els aclariments, estratègies, informacions, orientacions i materials necessaris per superar els obstacles inherents a la seva singularitat personal (derivada del seu origen, confessió, estatus…).

Tot això en col·laboració i coordinació amb l’equip docent del centre educatiu on estigui escolaritzat.

El que us demano és la vostra ajuda en alguna d’aquestes tasques:
1: Sumar-te al projecte com a docent, traductor o tutor acompanyant, i aportar una mica del teu temps per ajudar algun dels joves.
2: També pots aportar enviant aquest missatge a aquelles persones que creguis que poden sumar-se al projecte (joves que poguessin beneficiar-se del projecte educar.cat, o docents que estarien disposats a participar com a voluntaris)

Pots ampliar aquesta informació a la nostra pàgina web, on hi ha els formularis de contacte per apuntar-se al projecte.

Vols participar en un projecte de voluntariat educatiu?