El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca una nova edició d’aquests Premis, que reconeixen l’acció voluntària de les persones físiques o jurídiques, desenvolupada davant les situacions de vulnerabilitat, privació o falta de drets a través de programes de voluntariat.

Els Premis reconeixen l’acció voluntària de les persones físiques o jurídiques, desenvolupada davant les situacions de vulnerabilitat, privació o falta de drets a través de programes de voluntariat que hauran de:

  1. Afavorir la igualtat d’oportunitats i no discriminació, i la recerca de la transformació social.
  2. Aconseguir una millora social, tant en les persones, com en els seus entorns.

Requisits de les persones beneficiàries:

Les persones voluntàries, d’arreu de l’Estat o estrangeres, que desenvolupin la seva activitat solidària en el sí d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social, o a entitats públiques o privades que realitzin programes de voluntariat en col·laboració amb les esmentades organitzacions socials del Tercer Sector d’Acció Social.

Dotació:

Els premis consistiran en el lliurament de medalles al·legòriques de la solidaritat voluntària, i diplomes de reconeixement.

  • Convocant: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
  • Termini convocatòria: 13/07/2018 fins 24/08/2018
  • Àmbit geogràfic: Estatal
  • Bases: Convocatòria

 

Premis estatals al Voluntariat Social 2018