Una persona voluntària és la que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció voluntària i altruista, sense rebre remuneració per fer-ho. A la comarca d’Osona, el ventall d’activitats de voluntariat és molt ampli i es fa en les entitats i associacions que no tenen ànim de lucre i amb la voluntat de desenvolupar una acció social, lliure i desinteressada, les quals treballen en els sectors social, cultural, sanitari, esportiu, formatiu i del medi ambient, entre d’altres.

Des del novembre del 2018, representants de diferents entitats i de la UVic-UCC estan treballant per a la celebració del Primer Congrés del Voluntariat d’Osona que ha de servir per:

  • Dibuixar un punt de trobada de les entitats de diferents sectors que aglutinen voluntaris per arribar a objectius comuns i materialitzar-los.
  • Enfortir relacions i crear sinergies davant les necessitats que puguin tenir aquestes entitats.
  • Divulgar des d’una plataforma comuna les actuacions que es fan.
  • Facilitar la incorporació del voluntariat als diferents projectes en marxa.

El primer Congrés del Voluntariat d’Osona se celebrarà el 8 i 9 de novembre del 2019. Les inscripcions es poden fer a través del següent enllaç: https://mon.uvic.cat/congres-voluntariat-osona/

També podeu ser-hi presents d’una manera més activa amb un pòster de la vostra entitat que s’elaborarà des de l’organització. En aquest sentit, caldrà que feu arribar les dades més destacades de la vostra associació:

  • Logo (si en disposeu), dades de contacte de la vostra entitat i una foto.
  • El vostre àmbit territorial.
  • El sector en el qual actueu.
  • Les finalitats bàsiques de la vostra entitat i el voluntariat en ella.
  • I si en la jornada del dissabte matí del Congrés, una persona de l’entitat podria explicar-ho en 5 minuts.

Si sou una entitat, participeu al Congrés i voleu que us facin un póster, envieu un correu electrònic a: congresvoluntariatosona@gmail.com

Us animem a ser-hi!

Entitats! No us perdeu el 1r congrés del voluntariat d’Osona!