El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha convocat la XXIII ª edició del Premi Voluntariat.  El Premi Voluntariat va néixer l’any 1993, i es convoca anualment. Va dirigit a les entitats de voluntariat censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya. Aquesta edició premiarà les activitats o projectes l’objectiu final dels quals sigui la innovació social en l’associacionisme i el voluntariat. Aquesta innovació social es pot trobar en el disseny general de l’actuació/projecte, o bé, en la manera de portar-lo a terme. Com a novetat, destacar que en aquesta edició les sol·licituds es realitzaran electrònicament i la documentació que caldrà adjuntar es podrà fer a través de suport digital. No obstant, també s’acceptaran les sol·licituds realitzades presencialment.

 

 

XXIII ª edició del Premi Voluntariat