El passat 7 d’agost, el DOGC va publicar la Llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme aprovada pel Parlament de Catalunya i que regula, per primer cop, el model català del voluntariat, a més de tenir la finalitat de vetllar per l’associacionisme i el voluntariat donant-los suport com a agents de transformació social que són.

Fins a l’aprovació d’aquesta nova llei, Catalunya no disposava d’un marc normatiu propi en matèria d’associacionisme i voluntariat i, de fet, la Carta del Voluntariat (Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996) era l’únic document reconegut pel Parlament de Catalunya en aquest àmbit.

Amb la nova llei, es regula el model català de voluntariat amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer, així com protegir l’associacionisme i el voluntariat, a més d’establir el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria. També, el text defineix les persones voluntàries i estableix els seus drets i els seus deures, així com els de l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

Trobareu el contingut de la llei a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6930/1438814.pdf

El Parlament de Catalunya aprova la Llei 25/2015 del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme